Det kan være flere grunner til at du ikke får åpnet opp en sykkel. Her får du vite hva du kan gjøre om du ikke får til å åpne en sykkel.

  1. Sykkelen er på feil sted
    - Hvis du ikke finner sykkelen du har fått tildelt, skal turen automatisk avsluttes i løpet av noen kort tid. Lås ut ny sykkel etter dette.
  2. Låsepinnen sitter fast
    - Sjekk status i appen og prøv eventuelt å avslutte den og starte den på nytt. Turen din vil avsluttes om det går for lang tid, forsøk så å låse opp en ny sykkel.

Er det en annen årsak, si ifra her så hjelper vi deg 😊

Did this answer your question?