Med det nye systemet parkerer du en sykkel utenfor selve stasjonen, slik du fant den. De virtuelle stasjonene vil alltid være i nærheten av en fysisk stasjon. 

Vi oppfordrer til å sette fra deg sykkelen så den ikke er til sjenanse og hindring for andre. 

Slik avslutter du en tur:
Trykk på avslutt tur-knappen i appen. Denne dukker opp når du står innenfor opplåsningsområdet. 


Du vil få beskjed om å fysisk låse sykkelen. Dra låsepinnen ned og lyset foran på sykkelen vil lyse grønt. Du vil også få opp bekreftelse i appen som vanlig.

Did this answer your question?