Lås opp sykkel
Trykk lås opp sykkel som vanlig i appen.

Etter å ha trykket lås opp sykkel, vil du få beskjed om hvilken sykkel du får tildelt. Nå får du til forskjell opp navn og nummer på sykkelen.

Knapp, navn og nummer på sykkelen finner du her:

Låsepinnen går opp av seg selv. God tur!

Did this answer your question?